Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin Tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 

 
Thông báo gửi giấy báo điện nước bằng thư điện tử
| 17/04/2020 09:50 am |

 
 
THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC THÁNG 4/2009
| 07/05/2009 03:07 pm |

 
 
Thông tin về công tác quản lý KCN Vĩnh Lộc tháng 1 và 2 năm 2009
| 10/03/2009 09:18 am |

Hoạt động KCN về công tác quản lý, xây dựng, duy tu cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, an ninh , trật tự, phòng cháy chữa cháy, trong hai tháng đầu năm 2009 

 
 
Thông báo thu phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009
| 19/02/2009 09:37 am |

Kính gửi các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

 
 
Mẫu đăng ký chọn phương thức thanh toán phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009
| 19/02/2009 09:32 am |
Mẫu đăng ký chọn phương thức thanh toán phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 CỦA KCN VĨNH LỘC
| 15/01/2009 03:04 pm |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009

 
 
Tổng kết hoạt động Khu công nghiệp Vĩnh Lộc năm 2008
| 12/01/2009 02:17 pm |
Qua một năm hoạt động Công ty TNHH Một Thành viên KCN Vĩnh Lộc đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý điạ bàn khu công nghiệp, tạo bộ mặt mới cho toàn khu công nghiệp  
 
 
Thông tin hoạt động tháng 11/2008
| 15/12/2008 10:20 am |

Về công tác quản lý, xây dựng và duy tu cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại KCN Vĩnh Lộc 

 
 
 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ