Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Hình ảnh | Tuyển dụng
BẢNG GIÁ THỦ TỤC ĐẦU TƯ BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
Điểm tin trong tháng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Mẫu đăng ký chọn phương thức thanh toán phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009
19/02/2009 09:32 am

Tiêu đề: MẪU ĐĂNG KÝ V/v: chọn phương thức thanh toán phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009
Ngày gửi: 17/02/2009, 04:05pmCÔNG TY XNK & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN                                          Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC
Số:……………/MĐK-CTY-KHĐT                                              Bình Tân, ngày 16 tháng 02 năm 2009 

                                                  MẪU ĐĂNG KÝ
    V/v: chọn phương thức thanh toán phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009
    (Đính kèm Thông báo số ________/TB-CTY-KHĐT ngày 16/02/2009)
Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đề nghị Quý doanh nghiệp đăng ký Phương thức thanh toán phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009 tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau:
Tên Quý doanh nghiệp: _________________ chọn phương thức thanh toán phí duy tu CSHT theo các phân kỳ thanh toán như sau:
 
STT
PHÂN KỲ THANH TOÁN
CHIẾT KHẤU
GHI CHÚ
1
Thanh toán một lần trọn năm
3%
Thanh toán trước hoặc đúng thời hạn
từ ngày 01/01/ 09 đến 31/3/2009
2
Thanh toán mỗi 6 tháng/lần
1,5%
Thanh toán trước hoặc đúng thời hạn từ ngày 01 đến ngày 15/07/2009
3
Thanh toán mỗi 3 tháng/lần
0,5%
Thanh toán trước hoặc đúng thời hạn từ ngày 01 đến ngày 15 của tháng đầu Quý
4
Thanh toán mỗi tháng/lần
0%
Thanh toán trước hoặc đúng thời hạn từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng
 
Ghi chú: Quý Doanh nghiệp chọn một trong bốn phương thức thanh toán trên bằng cách đánh dấu chéo vào ô Số thứ tự của loại phân kỳ thanh toán mà đơn vị mình chọn và gởi về Phòng Kế hoạch – Đầu tư – Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc trước ngày 15/3/2009 theo số Fax: 37560.303.

      VD: chọn phương thức thanh toán 1năm/lần, Doanh nghiệp đánh dấu chéo vào ô Số thứ tự

STT

PHÂN KỲ THANH TOÁN

CHIẾT KHẤU

GHI CHÚ

1

Thanh toán một lần trọn năm

3%

Thanh toán trước hoặc đúng thời hạn từ ngày 01/01/ - 31/03/2009

        Căn cứ vào mẫu đăng ký của Quý doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc sẽ gởi công văn xác nhận số tiền thanh toán cụ thể đến từng doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.
        Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mong nhận được sự hợp tác tích cực từ Quý doanh nghiệp.
         Trân trọng.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
GĐ.KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ


NGUYỄN HỮU PHƯƠNG CHIBản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » Thông báo gửi giấy báo điện nước bằng thư điện tử | 17/04/2020 |
 » THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC THÁNG 4/2009 | 07/05/2009 |
 » Thông tin về công tác quản lý KCN Vĩnh Lộc tháng 1 và 2 năm 2009 | 10/03/2009 |
 » Thông báo thu phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009 | 19/02/2009 |
 » Mẫu đăng ký chọn phương thức thanh toán phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009 | 19/02/2009 |
 » KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 CỦA KCN VĨNH LỘC | 15/01/2009 |
 » Tổng kết hoạt động Khu công nghiệp Vĩnh Lộc năm 2008 | 12/01/2009 |
 » Thông tin hoạt động tháng 11/2008 | 15/12/2008 |


 
Cholimex
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ