Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin Tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Thông báo thu phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009
19/02/2009 09:37 am

Tiêu đề: Thông báo :V/v: Thu phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009
Ngày gửi: 17/02/2009, 04:04pm


CÔNG TY XNK & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN                          Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC
Số:…………/TB-CTY-KHĐT                                Bình Tân, ngày 16 tháng 02 năm 2009
THÔNG BÁO
V/v: Thu phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

- Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư (ngày 29/11/2005);
- Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/06/2008 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế thu và sử dụng phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quy chế độ thu và sử dụng phí sử dụng phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các KCX&CN Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 15/07/2008 của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông báo số 2370 TB-BQL_KCN_HCM ngày 05/11/2008 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh về nội dung kết luận thu phí duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng ngày 28/10/2008;
- Căn cứ Công văn số 382/CT-TTHT ngày19/01/2009 của Cục thuế TP.HCM về chứng từ thu phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các KCN và KCX.
- Căn cứ tình hình kinh tế và chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2009;
Nay Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc thông báo đến Quý doanh nghiệp nội dung thu phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009 tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau:
I. Nội dung thu phí:
1.1. Thời gian thu phí: năm 2009.
1.2. Đối tượng thu phí: Tất cả các doanh nghiệp ký kết hợp đồng thuê đất, thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
1.3. Mức phí duy tu cơ sở hạ tầng: 0.60USD/m2/năm (đã điều chỉnh giảm 0.17USD/m2 so với qui định để hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2009).
1.4. Diện tích thu phí:
- Đối với doanh nghiệp thuê đất: diện tích tính để thu phí là diện tích đất thuê căn cứ trên Hợp đồng thuê QSD đất hoặc trên Giấy chứng nhận QSD đất của Doanh nghiệp.
- Đối với nhà xưởng cho thuê thì diện tích tính để thu phí là diện tích đất xây dựng của nhà xưởng (không phải diện tích nhà xưởng).
1.5. Phương thức thanh toán:
- Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam quy đổi đô la Mỹ theo tỷ giá bán của Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM tại thời điểm thanh toán.
- Doanh nghiệp có thể thanh toán phí duy tu CSHT theo phân kỳ thanh toán theo bảng đăng ký đính kèm theo.
* Ghi chú: Quý Doanh nghiệp chọn phương thức thanh toán theo mẫu đăng ký đính kèm theo đây và gởi về Phòng kế hoạch – Đầu tư – Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc chậm nhất trước ngày 15/03/2009 theo số Fax: 3765.0303
1.6. Căn cứ để thanh toán:
- Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc sẽ gởi công văn xác nhận số tiền thanh toán cụ thể đến từng doanh nghiệp theo phương thức thanh toán mà Quý Doanh nghiệp chọn trong Phiếu đăng ký.
- Trường hợp không nhận được Phiếu đăng ký xác nhận phương thức thanh toán của Quý Doanh nghiệp, sau ngày 15/03/2009, Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc sẽ gởi thông báo mức thu phí năm 2009 đến Quý Doanh nghiệp theo phương thức mặc định số 01 (là thanh toán 01 lần/năm).
II. Chứng từ thu phí:
2.1. Kể từ ngày 15/7/2008 Phí duy tu cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp sẽ không bao gồm thuế VAT (xin xem đính kèm các Quyết định của Bộ Tài Chính).
2.2. Khi doanh nghiệp đóng phí duy tu CSHT dưới các hình thức (chuyển khoản hoặc tiền mặt) cho Khu công nghiệp Vĩnh Lộc thì sẽ nhận được Phiếu thu theo mẫu do Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM(Hepza) phát hành theo quy định của Bộ tài chính (xin xem đính kèm công văn số 382/CT-TTHT ngày 19/01/2009 của Cục Thuế TP.HCM & Mẫu Phiếu thu do Hepza phát hành).
III. Hình thức thanh toán:
- Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Lộc.
                              Số tài khoản VND: 0251001001176
                              Số tài khoản USD: 0251371001186
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Đường Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
Mọi thắc mắc có liên quan xin vui lòng liên hệ chị Thục Hạ hoặc chị Lan Anh – Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, điện thoại: 3.765.1260 – 3.7650.302.
        Kính đề nghị Quý Doanh nghiệp hợp tác tích cực cùng Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng, kiến tạo môi trường và cảnh quan trong toàn khu ngày một xanh-sạch-đẹp-tiện ích hơn.
        Trân trọng kính báo.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
GĐ.KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

Nơi nhận:
-BQL các KCX và CN TP.HCM;
-Doanh nghiệp tại KCN Vĩnh Lộc;
-Các Phòng Ban KCN Vĩnh Lộc;
-Lưu Cty, P.KHĐT

NGUYỄN HỮU PHƯƠNG CHIBản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » Thông báo gửi giấy báo điện nước bằng thư điện tử | 17/04/2020 |
 » THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC THÁNG 4/2009 | 07/05/2009 |
 » Thông tin về công tác quản lý KCN Vĩnh Lộc tháng 1 và 2 năm 2009 | 10/03/2009 |
 » Thông báo thu phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009 | 19/02/2009 |
 » Mẫu đăng ký chọn phương thức thanh toán phí duy tu cơ sở hạ tầng năm 2009 | 19/02/2009 |
 » KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 CỦA KCN VĨNH LỘC | 15/01/2009 |
 » Tổng kết hoạt động Khu công nghiệp Vĩnh Lộc năm 2008 | 12/01/2009 |
 » Thông tin hoạt động tháng 11/2008 | 15/12/2008 |


 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ