Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin Tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Bảo vệ ANTT Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

CÔNG TÁC BẢO VỆ, AN NINH TRẬT TỰ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

Phòng Bảo vệ - PCCC Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc được giao nhiệm vụ bảo vệ, an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Hình ảnh hoạt động công tác bảo vệ, ANTT tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Lực lượng Bảo vệ - PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Lực lượng Bảo vệ Khu công nghiệp tuần tra, kiểm soát vào ban đêm.

Phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra kiểm soát, giải quyết tình trạng buôn bán hàng rong.

Tham gia giữ gìn an ninh trật tự cho các hoạt động phong trào, hội nghị.

Phối hợp với cơ quan chức năng giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ