Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin Tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (viết tắt Đội PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) có nhiệm vụ: Phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC&CNCH công an TP.HCM kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa, chữa cháy tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc; thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các doanh nghiệp; huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

Hình ảnh hoạt động công tác PCCC tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc:

Lực lượng PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Đội PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các Doanh nghiệp.

Đội PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Đội PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu lưu trú công nhân Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ