Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin Tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 

Kết quả chất lượng nước thải đầu ra tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2023
| 24/02/2023 10:30 am |

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc công bố kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau:

   Kết quả tháng 11 năm 2023 của Hệ thống xử lý nước thải.      (Download)

   Kết quả tháng 10 năm 2023 của Hệ thống xử lý nước thải.      (Download)

  Kết quả tháng 09 năm 2023 của Hệ thống xử lý nước thải.     (Download)

  Kết quả tháng 08 năm 2023 của Hệ thống xử lý nước thải.     (Download)

  Kết quả tháng 07 năm 2023 của Hệ thống xử lý nước thải.     (Download)

Kết quả tháng 06 năm 2023 của Hệ thống xử lý nước thải.    (Download)

Kết quả tháng 05 năm 2023 của Hệ thống xử lý nước thải.   (Download)

Kết quả tháng 04 năm 2023 của Hệ thống xử lý nước thải.   (Download)

Kết quả tháng 03 năm 2023 của Hệ thống xử lý nước thải.  (Download)

Kết quả tháng 02 năm 2023 của Hệ thống xử lý nước thải.  (Download)

*   Kết quả tháng 01 năm 2023 của Hệ thống xử lý nước thải.    (Download)


 
Kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2023
| 10/02/2023 02:23 pm |

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc công bố kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau:

   Kết quả tháng 12 năm 2023 của các Trạm cấp nước.      (Download)

  Kết quả tháng 11 năm 2023 của các Trạm cấp nước.     (Download)

  Kết quả tháng 10 năm 2023 của các Trạm cấp nước.     (Download)

Kết quả tháng 09 năm 2023 của các Trạm cấp nước.    (Download)

   Kết quả tháng 08 năm 2023 của các Trạm cấp nước.    (Download)

Kết quả tháng 07 năm 2023 của các Trạm cấp nước. (Download)

Kết quả tháng 06 năm 2023 của các Trạm cấp nước. (Download)

Kết quả tháng 05 năm 2023 của các Trạm cấp nước. (Download)

Kết quả tháng 04 năm 2023 của các Trạm cấp nước. (Download)

Kết quả tháng 03 năm 2023 của các Trạm cấp nước. (Download)

Kết quả tháng 02 năm 2023 của các Trạm cấp nước. (Download)

Kết quả tháng 01 năm 2023 của các Trạm cấp nước. (Download)

 
 
Kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2021
| 31/03/2021 03:46 pm |

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc công bố kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau :

Kết quả tháng 04 năm 2021 của các Trạm cấp nước. (Download)

Kết quả tháng 05 năm 2021 của các Trạm cấp nước. (Download)

Kết quả tháng 06 năm 2021 của các Trạm cấp nước. (Download)

  Kết quả tháng 07 năm 2021 của các Trạm cấp nước.  (Download)

  Kết quả tháng 08 năm 2021 của các Trạm cấp nước.  (Download)

Kết quả tháng 09 năm 2021 của các Trạm cấp nước.  (Download)

Kết quả tháng 10 năm 2021 của các Trạm cấp nước.   (Download)

Kết quả tháng 11 năm 2021 của các Trạm cấp nước.   (Download)

Kết quả tháng 12 năm 2021 của các Trạm cấp nước.   (Download)

* Kết quả tháng 01 năm 2021. (Download)

* Kết quả tháng 02 năm 2021. (Download)

* Kết quả tháng 03 năm 2021. (Download)

 
TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG  
TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
| 13/10/2011 09:05 am |

Trung tâm Khai thác Xử lý Nước và Môi trường KCN Vĩnh Lộc với chức năng chính liên quan đến việc xử lý nước cấp, nước thải và bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

 
TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG  
TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
| 26/09/2011 09:11 am |

Trung tâm Khai thác Xử lý Nước và Môi trường KCN Vĩnh Lộc với chức năng chính liên quan đến việc xử lý nước cấp, nước thải và bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

 
 Nước uống đóng chai CHOLIWA và nước đá viên  
Nước uống đóng chai CHOLIWA và nước đá viên
| 01/09/2011 08:58 am |
                             XƯỞNG SẢN XUẤT
 NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI CHOLIWA VÀ NƯỚC ĐÁ VIÊN
 
TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG  
TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
| 04/04/2011 08:37 am |

Trung tâm Khai thác Xử lý Nước và Môi trường KCN Vĩnh Lộc với chức năng chính liên quan đến việc xử lý nước cấp, nước thải và bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

 
TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG  
TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
| 11/03/2011 08:31 am |

Trung tâm Khai thác Xử lý Nước và Môi trường KCN Vĩnh Lộc với chức năng chính liên quan đến việc xử lý nước cấp, nước thải và bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

 
Trang :   1     2     3     4     5      »»»  
 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ