Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Hình ảnh | Tuyển dụng
BẢNG GIÁ THỦ TỤC ĐẦU TƯ BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
Điểm tin trong tháng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Tiền lương tối thiểu vùng năm 2015
02/12/2014 09:01 am

Ngày 11/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số  103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 (thay thế Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013).

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với các doanh nghiệp như sau:

Vùng I:        3.100.000 đồng

Vùng II:       2.750.000 đồng

Vùng III:      2.400.000 đồng

Vùng IV:      2.150.000 đồng

Căn cứ mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và mức lương ghi trong hợp đồng lao động cho phù hợp quy định pháp luật lao động.

Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp thỏa thuận, trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố sẽ tổ chức phổ biến Nghị định số 103/2014/NĐ-CP đến các doanh nghiệp trong KCX – KCN Thành phố, dự kiến từ ngày 09/12 – 12/12/2014. Ban Quản lý sẽ có thông báo cụ thể thời gian, địa điểm đến từng doanh nghiệp.
Bản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » Thông báo nhân sự tháng 11/2014 | 02/12/2014 |
 » Tiền lương tối thiểu vùng năm 2015 | 02/12/2014 |
 » Thông báo được cấp Chứng nhận về việc “Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện được | 14/11/2014 |
 » Mời tham dự lớp đào tạo chính quy cấp chứng chỉ Kiểm toán viên năng lượng | 14/11/2014 |
 » Cấp Giấy phép xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2014. | 06/10/2014 |
 » Quy hoạch | 06/10/2014 |
 » Thông báo tổ chức khóa tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp” | 16/09/2014 |
 » Truyền thông phổ biến kiến thức vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động | 16/09/2014 |
 » Về cấp giấy phép xây dựng | 18/08/2014 |
 » Hướng dẫn nâng bậc lương, nâng ngạch lương đối với công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước ... | 18/08/2014 |


 
Cholimex
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ