Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN CÔNG TY TNHH MTV KCN VĨNH LỘC
11/09/2023 11:07 am

Đảng bộ bộ phận Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc  là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Đảng bộ bộ phận là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty phát triển bền vững, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Cơ cấu tổ chức:

- Đảng bộ bộ phận Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc có 49 đảng viên, với 6 Chi bộ trực thuộc.

- Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ (2020 – 2025) có 07 đồng chí.

Các hoạt động:

“Về nguồn thăm Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam” Nhân Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), Kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Công ty Cholimex (15/4/1981 – 15/4/2023), Kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (30/4/1997 – 30/4/2023).

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận.


Học tập Nghị quyết của Đảng.

Lễ kết nạp đảng viên mới.Bản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN CÔNG TY TNHH MTV KCN VĨNH LỘC | 11/09/2023 |


 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ