Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Kết quả chất lượng nước thải đầu ra tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2024
19/03/2024 03:12 pm

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc công bố kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau:

*        Kết quả tháng 05 năm 2024 của Hệ thống xử lý nước thải.          (Download)

*        Kết quả tháng 04 năm 2024 của Hệ thống xử lý nước thải.          (Download)

  Kết quả tháng 03 năm 2024 của Hệ thống xử lý nước thải.        (Download)

  Kết quả tháng 02 năm 2024 của Hệ thống xử lý nước thải.        (Download)

* Kết quả tháng 01 năm 2024 của Hệ thống xử lý nước thải.       (Download)
Bản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » Kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2024 | 19/03/2024 |
 » Kết quả chất lượng nước thải đầu ra tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2024 | 19/03/2024 |
 » Kết quả chất lượng nước thải đầu ra tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2023 | 24/02/2023 |
 » Kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2023 | 10/02/2023 |
 » Kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2021 | 31/03/2021 |
 » TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG | 13/10/2011 |
 » TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG | 26/09/2011 |
 » Nước uống đóng chai CHOLIWA và nước đá viên | 01/09/2011 |
 » TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG | 04/04/2011 |
 » TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG | 11/03/2011 |


 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ