Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Hình ảnh | Tuyển dụng
BẢNG GIÁ THỦ TỤC ĐẦU TƯ BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
Điểm tin trong tháng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Quy trình đầu tư tổng quát


BƯỚC 1
Thoả thuận địa điểm, vị trí lô đất và đặt cọc thuê đất hoặc thuê (mua) nhà xưởng tiêu chuẩn:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn:
Công ty Phát triển hạ tầng KCX, KCN
BƯỚC 2 Đăng ký đầu tư vào KCX-KCN:
Cấp giấy phép đầu tư (Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài):
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: P.Quản Lý Đầu Tư

Cấp giấy phép đầu tư (Doanh nghiệp liên doanh):
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: P.Quản Lý Đầu Tư

Cấp giấy phép đầu tư (Doanh nghiệp Hợp tác Kinh doanh):
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: P.Quản Lý Đầu Tư
BƯỚC 3 Hoàn tất một số thủ tục pháp lý:
Đăng bố cáo thành lập Doanh nghiệp:(Đăng trên báo trong 3 kỳ liên tiếp)
Nơi giải quyết: Công ty thực hiện 

Làm con dấu:
Nơi giải quyết: Công An TP.HCM (PC 13), Văn phòng hỗ trợ cấp giấy giới thiệu

Đăng ký nhân sự chủ chốt:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: P. Quản lý Doanh nghiệp

Đăng ký chế độ kế toán:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: P. Quản lý Doanh nghiệp

Mở tài khoản tại ngân hàng :

Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Chi nhánh NHNN TP.HCM - P. Quản lý ngoại hối

Đăng ký mã số thuế :
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Cục Thuế TP.HCM - Phòng thuế KCX - KCN
Thủ tục xuất nhập cảnh (cho chủ đầu tư người nước ngoài vào làm việc trong KCX-KCN):
Xin nhập cảnh:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Trung tâm dịch vụ Công nghiệp và Thông tin

Gia hạn, Sửa đổi, cấp mới VISA:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Trung tâm dịch vụ Công nghiệp và Thông tin

Đăng ký tạm trú tại công ty trong KCX và KCN :
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: P.Quản lý lo động

Đăng ký tạm trú của người nước ngoài trong các KCX và KCN :
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Công An tại địa phương
BƯỚC 4 Ký hợp đồng thuê đất hoặc thuê (mua) nhà xưởng tiêu chuẩn :
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Công ty Phát triển hạ tầng KCX, KCN
BƯỚC 5 Xây dựng các công trình hạ tầng nhà xưởng hoặc thuê nhà xưởng tiêu chuẩn (bao gồm cả bước phê duyệt thiết kế):
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Quản lý xây dựng & môi trường
BƯỚC 6 Hướng dẫn việc lập và trình Lãnh đạo Ban quản lý duyệt đơn xin tạm xuất/tái xuất nhập máy móc và phương tiện đưa vào nội địa để hỗ trợ gia công:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Quản lý Xuất nhập khẩu
BƯỚC 7 Tuyển dụng lao động:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Trung tâm giới thiệu việc làmBản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » Quy trình đầu tư tổng quát
 » Quy trình đầu tư vào KCN VL


 
Cholimex
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ