Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Hình ảnh | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
BẢNG GIÁ THỦ TỤC ĐẦU TƯ BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
Điểm tin trong tháng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Trung tâm Xử lý nước và môi trường


Trung tâm Khai thác Xử lý Nước và Môi trường với chức năng chính liên quan đến việc xử lý nước cấp, nước thải và bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Với hạ tầng mạng lưới đường ống, các trạm bơm và hệ thống xử lý nước hiện đại, hoạt động cấp nước của Trung tâm đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu sử dụng nước sản xuất và sinh hoạt cho tất cả doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Chất lượng nước cấp đạt tiêu chuẩn  QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y Tế ban hành.

Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với công suất xử lý 4.500 – 6.000m3/ngày đêm. Nước thải từ tất cả doanh nghiệp được đấu nối và dẫn về xử lý tại Nhà máy, nước thải đầu ra sau xử lý sẽ đạt  tiêu chuẩn theo Giấy phép xả thải và đạt cột B - QCVN 40:2011/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.


Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Khai thác Xử lý Nước và Môi trường
 Đường số 2 – KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM.
 Điện thoại: 7656043
 
       HÌNH ẢNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG    
nhà máy xử lý nước thải tập trung
 
  Bản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » CN Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Cửa hàng xăng dầu 1
 » Phòng Dự án


 
Cholimex
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ