Đường vào KCN Vĩnh Lộc
Đường vào KCN Vĩnh Lộc

Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Lộc do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) làm chủ đầu tư, đơn vị trực tiếp quản lý và điều hành là Công ty TNHH Một thành viên KCN Vĩnh Lộc.

KCN Vĩnh Lộc được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ-CP ngày 05/02/1997 của Thủ tướng Chính phủ, có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng với diện tích quy hoạch 207ha, được chính thức được khởi công xây dựng ngày 30/4/1997 tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.