Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin Tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 

 
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV KCN VĨNH LỘC
| 11/09/2023 01:40 pm |

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV KCN VĨNH LỘC

Công đoàn cơ sở thành viên Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Bộ phận Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Công đoàn cơ sở thành viên Công ty có nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, luôn tích cực phối hợp với Người sử dụng lao động chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVCĐ – CNLĐ Công ty, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cơ cấu tổ chức:

Công đoàn cơ sở thành viên Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện nay có 124 Đoàn viên.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Công ty nhiệm kỳ (2022 – 2027) có 03 người.

Địa chỉ liên hệ: Lô A59/I đường số 7 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3765. 0946
 
 
 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ