Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin Tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Thủ tục, hồ sơ cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất


Thủ tục, hồ sơ cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất

1.  Hướng dẫn nhà đầu tư về thủ tục chuyển nhượng quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

2.  Hỗ trợ nhà đầu tư liên hệ cơ quan ban ngành về thủ tục, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.




Bản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » Thủ tục, hồ sơ cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất


 
Cholimex
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ