Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Hình ảnh | Tuyển dụng
BẢNG GIÁ THỦ TỤC ĐẦU TƯ BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
Điểm tin trong tháng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Công bố thông tin hoạt động năm 2014
23/07/2015 03:49 pm

CÔNG BỐ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-CHOLIMEX-HĐTV ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Hội Đồng Thành Viên Công ty  trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ( CHOLIMEX)  về việc ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-KCNVL ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc về ban hành Quy định công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc công bố thông tin tình hình hoạt động năm 2014 của Công ty gồm :

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 .(Download)

2. Bảng cân đối kế toán năm 2014(Download)

3. Báo cáo kết quả kinh doanh 2014(Download)

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2014(Download)

5. Báo cáo Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán - Thuế - Tư vấn Sài Gòn)(Download)

6. Tiền lương, thưởng của doanh nghiệp năm 2014.(Download)

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty năm 2014.(Download)

Bản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » Kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc | 17/08/2017 |
 » KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC | 24/03/2017 |
 » Thông báo tuyển dụng nhân viên | 27/12/2016 |
 » KHO - NHÀ XƯỞNG - VĂN PHÒNG CHO THUÊ | 12/12/2016 |
 » Nhà xưởng, kho bãi, dự kiến thu hút đầu tư năm 2017 | 08/12/2016 |
 » Kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc | 18/10/2016 |
 » RỘN RÀNG ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM NĂM 2016 | 26/09/2016 |
 » Công bố công khai tài chính năm 2015 | 01/06/2016 |
 » Công bố thông tin | 19/05/2016 |
 » HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC NĂM 2016 | 13/04/2016 |


 
Cholimex
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ